COVID-19 vaccinaties Zuid-Limburg

Op deze pagina vind je de laatste stand van zaken met betrekking tot vaccinatie in de regio Zuid-Limburg. De cijfers en gebeurtenissen worden wekelijks geüpdatet. Ieder onderwerp is voorzien van uitleg en de laatste actualisatiedatum. 


Tijdlijn

In de volgende tijdlijn vind je een overzicht van gebeurtenissen rondom vaccinatie in de regio Zuid-Limburg. Welke doelgroepen hebben een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen? Welk vaccin krijgt iedere doelgroep? Welke bijzondere momenten hebben de afgelopen periode plaatsgevonden?

 • toon eerdere gebeurtenissen
 • Zorgmedewerkers acute zorg

  Gevaccineerd door: Werkgever
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer of AstraZeneca

 • 1e prik GGD Zuid Limburg

 • Huisartsen en medewerkers van de directe COVID-spoedzorg

  Gevaccineerd door: Werkgever
  Soort vaccin: Moderna

 • Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

  Gevaccineerd door: Instellingsarts
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

  Gevaccineerd door: Huisarts of huisartsen post
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer of AstraZeneca

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1931 of eerder

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1932 t/m 1936

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1937 t/m 1941

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1956 of 1957

  Gevaccineerd door: Huisarts
  Soort vaccin: AstraZeneca

 • Thuiswonende mensen met syndroom van down

  Gevaccineerd door: Huisarts
  Soort vaccin: AstraZeneca

 • Mensen met morbide obesitas (BMI > 40)

  Gevaccineerd door: Huisarts
  Soort vaccin: AstraZeneca

 • Overige zorgmedewerkers in de huisartsenzorg

  Gevaccineerd door: Werkgever
  Soort vaccin: AstraZeneca

 • Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: AstraZeneca

 • Zorgmedewerkers klinische medisch specialistische revalidatie

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: AstraZeneca

 • Zorgmedewerkers en clienten GGZ

  Gevaccineerd door: Werkgever/Instellingsarts
  Soort vaccin: AstraZeneca of Moderna

 • Zorgmedewerkers wijkverpleging

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: AstraZeneca

 • Zorgmedewerkers WMO-ondersteuning

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: AstraZeneca

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1942 t/m 1946

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Medisch hoog-risicogroepen

  Gevaccineerd door: Ziekenhuizen
  Soort vaccin: Moderna

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1947 t/m 1951

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1952 t/m 1955

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • 100.000e prik GGD Zuid Limburg

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1961

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1962

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mensen met een medische indicatie (jaarlijkse griepprik) geboren in 1961 of later

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1963 en 1964

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1965

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Medisch hoog-risicogroepen geboortejaar 2003, 2004 en 2005

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1966

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1967 en 1968

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: Janssen

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1969 en 1970

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • 250.000e prik GGD Zuid Limburg

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1971

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1972 en 1973

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1974 en 1975

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1976

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: Janssen

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1977 en 1978

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1979 en 1980

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1981

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1982

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1983

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1984

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1985 en 1986

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1987

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1988

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1989 en 1990

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1991

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1992

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1993

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1994

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1995 en 1996

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1997 en 1998

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 1999 en 2000

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 2001 en 2002

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 2003

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • 18-plussers die nog niet zijn gevaccineerd tegen corona kunnen kiezen voor Janssen

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: Janssen

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 2004

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 2005

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 2006

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 2007

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden geboortejaar 2008

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonenden 12-jarige geboortejaar 2009

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Derde vaccinatie personen met een sterk verminderde afweer

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Mobiele thuiswonende 80-plussers

  Gevaccineerd door: GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 18 jaar en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten

  Gevaccineerd door: Werkgever/GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer

 • Start booster vaccinatie ouderen woonachtig in zorginstellingen

  Gevaccineerd door: Zorginstellingen of GGD
  Soort vaccin: BioNTech/Pfizer of Moderna

Uitleg tijdlijn

In bovenstaande tijdlijn worden de belangrijke gebeurtenissen rondom vaccinatie in Zuid-Limburg in chronologische volgorde weergegeven. De gebeurtenissen varieren van een overzicht van de doelgroepen die zijn uitgenodigd voor vaccinatie tot bijzondere momenten rondom vaccinatie in Zuid-Limburg. Denk aan het zetten van de 1e en 100.000e prik. 

Informatie per doelgroep

 • Datum van uitnodiging: vanaf deze datum zijn de uitnodigingen naar de doelgroep verstuurd. Het kan zijn dat er voor een doelgroep enkele weken wordt uitgetrokken om alle personen binnen de doelgroep uit te nodigen. Deze verspreiding is nodig om drukte bij het callcenter en de vaccinatielocaties te voorkomen.  
 • Omschrijving doelgroep: toelichting welke personen tot de doelgroep behoren.
 • Gevaccineerd door: de organisatie die verantwoordelijk is voor het vaccineren van de doelgroep. De vaccinerende partijen zijn: de GGD, huisartsen, ziekenhuizen, zorginstellingen of werkgevers. 
 • Soort vaccin: het type vaccin waarmee de doelgroep wordt/is gevaccineerd. 

Vaccinatiestrategie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de vaccinatievolgorde aan de hand van de adviezen van de Gezondheidsraad. Wanneer u aan de beurt bent en een uitnodiging voor vaccinatie ontvangt, is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Goedkeuring en werking van vaccins
 • Beschikbaarheid, levering en verspreiding van vaccins
 • Nieuwe ontwikkelingen en adviezen van bijvoorbeeld de Gezondheidsraad

Door een wijziging in deze factoren kan de planning van vaccinatie veranderen. De GGD is afhankelijk van de vaccinatievolgorde die landelijk wordt bepaald. Op basis van deze beslissingen gaat de GGD over tot de uitvoering: het zetten van de vaccinaties. Kijk voor de actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.


Vaccinatiecijfers

Aantal gezette prikken per stakeholder

In de regio Zuid-Limburg zijn de volgende stakeholders verantwoordelijk voor de vaccinatieopdracht van de Zuid-Limburgse inwoners: GGD Zuid Limburg, huisartsen, ziekenhuizen, zorginstellingen/werkgevers. Het Ministerie van VWS bepaalt welke stakeholder, welke doelgroepen dient te vaccineren. Onderstaand wordt het aantal gezette prikken per stakeholder weergegeven. Afhankelijk van de beschikbare data wordt de informatie weergegeven en bijgewerkt. 

Aantal prikken gezet door de GGD
Aantal prikken gezet door de GGD
Actualisatiedatum: 06 december 2021
744.488
Actualisatiedatum: 06 december 2021

Aantal gezette prikken door GGD Zuid Limburg | overzicht laatste 6 weken

Beweeg met de muis over de grafiek voor aanvullende vaccinatiecijfers.

Aantal gezette prikken door GGD Zuid Limburg | totaaloverzicht

Beweeg met de muis over de grafiek voor aanvullende vaccinatiecijfers.

Uitleg vaccinatiecijfers

Beschikbare data

Op dit moment is het niet mogelijk om een compleet overzicht te geven van het aantal gezette prikken in de gehele regio Zuid-Limburg. Zoals beschreven zijn in de regio een aantal stakeholders verantwoordelijk voor de gezamenlijke vaccinatieopdracht: GGD Zuid Limburg, huisartsen, ziekenhuizen, zorginstellen/werkgevers. Voor de registratie van de coronavaccinaties werken de zorginstellingen, ziekenhuizen en huisartsenpraktijken met diverse technische registratiesystemen. Omdat deze systemen niet altijd even goed met elkaar corresponderen is het lastig om alle cijfers automatisch beschikbaar te stellen voor factsheets als deze. Het handmatig bijwerken is vanwege het grote aantal instellingen niet altijd mogelijk. Dit is de reden dat van deze stakeholders momenteel geen informatie wordt weergegeven. De data vanuit het eigen geautomatiseerde registratiesysteem van de GGD Zuid Limburg kan wel eenvoudig wekelijks worden bijgewerkt. Dit maakt het mogelijk om hier tabellen en grafieken met gedetailleerdere informatie van weer te geven. 

Aantal gezette prikken

De vaccinatiecijfers weergegeven op deze pagina zijn gebaseerd op het aantal gezette prikken. Dit mag niet verward worden met het aantal gevaccineerde personen. Het aantal gezette prikken is namelijk niet gelijk aan het aantal gevaccineerde personen. Het aantal gezette prikken is de optelsom van het aantal eerste en tweede prikken. Mensen hebben voor de meeste vaccins twee prikken nodig. De personen die beide prikken hebben gehad, tellen dus voor 'twee gezette prikken'. Een vaccinatie is begonnen als iemand een eerste prik heeft gehad. Een vaccinatie is afgerond als iemand de laatste benodigde prik heeft gehad (afhankelijk van het type vaccin is dat direct na de eerste of tweede prik). 

Actualisatiedatum

Per onderwerp wordt de laatste actualisatiedatum weergegeven. Het belangrijk deze datum altijd te bekijken in relatie tot de data en informatie. Dit om de juiste interpretaties te kunnen maken. 


Type vaccins

In dit overzicht zie je het aantal gezette prikken per type vaccin. Deze cijfers hebben uitsluitend betrekking op het aantal gezette prikken door GGD Zuid Limburg. Beweeg met de muis over de taartdiagram voor aanvullende cijfers.

BioNTech/Pfizer
706.557
AstraZeneca
13.339
Janssen
19.470
Actualisatiedatum: 06 december 2021

Uitleg type vaccins

Beschikbare data

Het overzicht van het aantal gezette prikken per type vaccin is gebaseerd op data van GGD Zuid Limburg. Data over het aantal gezette prikken per type vaccin van andere stakeholders zoals huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen is momenteel niet beschikbaar. 

Coronavaccins in Nederland

In Nederland worden er meerdere coronavaccins gebruikt. Alle vaccins voorkomen dat mensen ziek worden van het coronavirus. Maar de manier waarop de vaccins werken, is verschillend. Meer informatie over de vaccins vind je op Rijksoverheid.nl.


Contact

Deze pagina over COVID-19 vaccinatie in de regio Zuid-Limburg is een initiatief van GGD Zuid Limburg. Heb je vragen of opmerkingen over deze pagina? Laat het de GGD weten via het contactformulier. Heb je vragen over het coronavirus en vaccinatie in het algemeen? Bekijk dan de corona webpagina van GGD Zuid Limburg of van de Rijksoverheid.

Landelijke beeld

Kijk voor informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus en vaccinatie in Nederland op het landelijke coronadashboard van de Rijksoverheid.